Overtallig element

Soms is er een tand teveel aangelegd. Als dat gebeurt is dat meestal tussen de bovensnijtanden.

Hier is tussen de bovenste snijtanden
een extra tandje te zien.
De kaakchirurg heeft dit
misvormde tandje
eruit gehaald.

 

Een bovensnijtand is vrij scheef doorgebroken door de aanwezigheid van het overtallige element. Er werd begonnen met vaste apparatuur in de bovenkaak, later is er ook vaste apparatuur in de onderkaak bij geplaatst. Na de behandeling.

Invisalign gecertificeerd sinds 2001

Branchecertificaat van de Nederlandse
Vereniging van Orthodontischen